Silky routine from start to finish… Simpy gorgeous! Kiko and Christina - Latin DanceTube