Silky routine from start to finish… Simpy gorgeous! Kiko and Christina – Latin DanceTube